This Thing Called Love

"Какво е любов? В крайна сметка е съвсем просто. Любовта е всичко, което подобрява, разширява и обогатява живота ни. Във височините и в дълбините си. Любовта има толкова малко проблеми, колкото моторната кола. Единствените проблеми са шофьорът, пътниците и пътят." - Франц Кафка 

Предтавяме Ви нашата версия на любовтта с този 4 часов плейлист с музика от всякакви жанрове, епохи и държави. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.